dimecres, 27 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXVIII)

128


Acostava’s l’amat a l’amic per ço que l’aconsolàs e el conortàs dels llanguiments que sostenia, e dels plors que havia; e, on més l’amat a l’amic s’acostava, pus fortament plorava e llanguia l’amic per les deshonors que planyia de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat