dissabte, 16 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXVII)117


Contrastaren-se l’amic e l’amat, e pacificaren-los llurs amors; e fo questió qual amor hi mès major amistat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat