dimecres, 6 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CVII)107Demanaren a l’amic en què està honrament. Respòs que en entendre e amar son amat. E demanaren-li en què està deshonor. Respòs que en oblidar, desamar son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat