divendres, 1 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CII)102


Acompanyaren-se memòria e volentat, e pujaren en lo munt de l’amat, per ço que l’enteniment s’exalçàs, e l’amor se doblàs en amar l’amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat