dimecres, 20 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXI)

121Demanaren a l’amic de ocasió, e dix que ocasió és plaer en penitència, e enteniment en consciència, e esperança en paciència, e sanitat en abstinència, consolació en remembrament, e amor en diligència, e lleialtat en vergonya, e riquea en pobretat, e pau en obediència, e guerra en malvolença.

R. Llull, Llibre d’amic e amat