dijous, 14 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXV)115En un ram cantava un aucell, e deïa que ell daria un novell pensament a amador que li en donàs dos. Donà l’aucell lo novell pensament a l’amic, e l’amic donà’n dos a l’aucell, per ço que alleujàs sos turments; e l’amic sentí muntiplicades ses dolors.


R. Llull, Llibre d’amic e amat