dimarts, 5 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CVI)106Pregà l’amic son amat que li donàs llarguea, pau, honrament en aquest món, e l’amat demostrà ses faiçons al remembrament e l’enteniment de l’amic, e donà’s a la volentat per object.


R. Llull, Llibre d’amic e amat