dimarts, 26 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXVII)

127


– Muntiplica la enemistat qui és enfre les gents e mon amat, e promet dons e guardons mon amat, e menaça ab justícia, saviea. E memòria e volentat menyspreen ses menaces e sos prometiments. –
R. Llull, Llibre d’amic e amat