dissabte, 2 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CIII)103


Tots jorns són sospir e plors missatges enfre l’amic e l’amat, per ço que sia enfre amdós solaç, companyia, e amistat, e benvolença.


R. Llull, Llibre d’amic e amat