divendres, 25 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XCV)95


A una gran festa tenc l’amat gran cort de molts honrats barons, e féu grans convits e grans dons. Venc l’amic a aquella cort; dix-li l’amat: –¿Qui t’ha apellat a venir a ma cort? –. Respòs l’amic: – Necessitat e amors m’han fet venir veer tes faiçons e tos capteniments. –


R. Llull, Llibre d’amic e amat