dimecres, 9 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXIX)79


Cantava l’amat e deïa que poc sabia l’amic d’amor si havia vergonya de lloar son amat, ni si el temia honrar en aquells llocs on pus fortment és deshonrat; e poc sap d’amar qui s’enuja de malanança; ni qui es desespera de son amat no fa concordança d’amor e esperança.

R. Llull, Llibre d'amic e amat