dissabte, 5 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXV)
75


Secret d’amor sens revelació, dóna passió e llanguiment; e revelar amor dóna temor per frevor. E per açò l’amic en totes maneres ha llanguiment.


R. Llull, Llibre d'amic e amat