dilluns, 14 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXXIV)84


Encercava l’amic son amat, e atrobà un home qui moria sens amor; e dix que gran damnatge era d’home qui moria a nulla mort sens amor. E per ço dix l’amic a l’home qui moria: – Digues, ¿per què mors sens amor? –. Respòs: –Per ço cor sens amor vivia.–R. Llull, Llibre d'amic e amat