dilluns, 7 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXVII)77Cridà l’amic en alt a les gents, e dix que amor los manava que amassen en anant e en seent, en vellant e en durment, en parlant e en callant, en comprant e en venent, en plorant e en rient, en plaer e en llanguiment, en guanyant e en perdent; e en quals que coses feessen, en totes amassen, cor d’amor n’havien manament.
R. Llull, Llibre d'amic e amat