divendres, 11 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXXI)81 
Demanaren a l’amat, de la amor de son amic. Respòs que la amor de son amic és mesclament de plaer e malanança, e de temor, ardiment.

R. Llull, Llibre d'amic e amat