dijous, 10 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXX)80


Tramès lletres l’amic a son amat, en les quals li dix si havia altre amador qui li ajudàs a portar e a soferir los greus afanys que sosté per sa amor. E l’amat rescrisc a son amic dient que no ha ab què faça vés ell injúria ni falliment. 

R. Llull, Llibre d'amic e amat