dimecres, 30 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (C)100Demanaren a l’amic quin senyal faïa son amat en son gamfanó. Respòs que de home mort. Dixeren-li per què faïa aital senyal. Respòs: – Per ço car fo home mort, crucificat, e per ço que aquells qui es gaben que són sos amadors, seguesquen son esclau. –


R. Llull, Llibre d’amic e amat