dimecres, 2 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXII)72–Digues, foll, ¿con no parles, ni què és ço en què estàs consirós? –. Respòs: –En les bellees de mon amat, e en lo ressemblament de les benaurances e de les dolors que m’aduen e em donen amors.–

R. Llull, Llibre d'amic e amat