dissabte, 12 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXXII)82


 
Demanaren a l’amic, de la amor de l’amat. Respòs que la amor de son amat és influència de infinida bonea, eternitat, poder, saviea, caritat, perfecció; la qual influència ha l’amat a l’amic.

R. Llull, Llibre d'amic e amat