divendres, 30 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXXIX)                                                 39


Llevà’s matí l’amic, e anava cercant son amat; e atrobà gents qui anaven per la via, e demanà si havien vist son amat. Respongueren-li dient quan fo aquella hora que son amat fo absent a sos ulls mentals. Respòs l’amic, e dix: —Anc, pus haguí vist mon amat en mos pensaments, no fo absent a mos ulls corporals, cor totes coses visibles me representen mon amat.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat