dilluns, 26 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXXV)35Consirós anava l’amic en les carreres de son amat, e ensopegà e caec enfre espines, les quals li foren semblants que fossen flors, e que son llit fos d’amors.


R. Llull, Llibre d'amic e amat