diumenge, 18 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXVII)                                                 27


Hac sòn l’amic, qui molt havia treballat en cercar son amat; e hac paor que no oblidàs son amat.  E plorà, per ço que no s’adormís, ni son amat no fos absent a son remembrament.


R. Llull, Llibre d'amic e amat