dijous, 22 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXXI)31


 
Dix l’amic: —Turmenten-me los secrets de mon amat, con les mies obres los revelen, e cor la mia boca los té secrets e no els descobre a les gents.— 


R. Llull, Llibre d'amic e amat