dimecres, 21 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXX)30


L’amat enamora l’amic, e no el plany de son llanguiment, per ço que pus forment sia amat e en lo major llanguiment atrob l’amic plaer e reveniment.


R. Llull, Llibre d'amic e amat