divendres, 16 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXV)                                               25


Cantaven los aucells l’alba, e despertà’s l’amic, qui és l’alba; e los aucells feniren llur cant, e l’amic morí per l’amat, en l’alba.


R. Llull, Llibre d'amic e amat