dilluns, 12 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXI)                                                      21


Venc l’amic beure a la font om hom qui no ama s’enamora con beu en la font, e doblaren sos llanguiments. E venc l’amat beure a la font, per ço que sobredoblament doblàs a son amic ses amors, en les quals li doblàs llangors.


R. Llull, Llibre d'amic e amat