dimecres, 28 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXXVII)37


Cantava e plorava l’amic cants de son amat, e deïa que pus ivaçosa cosa és amor en coratge d’amador, que llamp en resplandor, ni tro en oïment; e pus viva és aigua en plor que en ondes de mar; e pus prop és sospir a amor que neu a blancor.


R. Llull, Llibre d'amic e amat