dijous, 29 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXXVIII)38


Demanaren a l’amic, per què era son amat gloriós. Respòs: —Per ço cor és glòria—. Digueren-li per què era poderós. Respòs: —Per ço cor és poder—. Ni per què és savi: —Per ço cor és saviesa—. Ni per què és amable: —Per ço cor és amor.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat