dilluns, 19 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXVIII)

                                          28


Encontraren-se l’amic e l’amat, e dix l’amic: —No cal que em parles; mas fe’m senyal ab tos ulls, qui són paraules a mon cor, con te dó ço que em demanes.—

R. Llull, Llibre d'amic e amat