divendres, 23 d’octubre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XXXII)32
Les condicions d’amor són que l’amic sia sofirent, pacient, humil, temorós, diligent, confiant, e que s’aventur a grans perills, a honrar son amat. E les condicions de l’amat són que sia vertader, liberal, piadós,  just a son amic.


R. Llull, Llibre d'amic e amat