dijous, 4 de febrer de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXXXVI)

136

Deïa l’amic a les gents aquestes paraules: – Qui vertaderament remembra mon amat, oblida en les circumstàncies de son remembrament totes coses; e qui totes coses oblida per membrar son amat, de totes coses lo defèn mon amat, e part li dóna de totes coses. –

R. Llull, Llibre d’amic e amat