dimecres, 17 de febrer de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLIX)

149
Cantava l’amat, e deïa: – Endrecen-se los meus lloadors en lloar mes valors, e los enemics de mos honraments turmenten-los e han-los en menyspreament. E per açò he tramès a mon amic, que planga e plor ma deshonor. E els seus plants e els seus plors són nats de mes amors.


R. Llull, Llibre d’amic e amat