dimarts, 16 de febrer de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLVIII)

148
Deïa l’amic: – Vestit són de drap, vilment, mas amor vest de plaers, pensaments, mon cor, e lo cos de plors, llanguiments, passions. –
R. Llull, Llibre d’amic e amat