dijous, 18 de febrer de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CL)

150


Jurava l’amic a l’amat que per sa amor amava e sostenia treballs e passions, e per açò pregava l’amat que l’amàs, e de sos treballs passió hagués. Jurà l’amat que natura e proprietat era de sa amor que amàs tots aquells que l’amassen, e que hagués pietat d’aquells qui per sa amor treball sostenien. Alegrà’s l’amic, e consolà’s en la natura e en la proprietat essencial de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat