dimecres, 10 de febrer de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXLII)

142Missatge era l’amic als prínceps crestians, e als infeels, per son amat, per ço que els mostràs la art e els començaments a conèixer, amar l’amat.
R. Llull, Llibre d’amic e amat