dimarts, 8 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXVIII)

338Hac l’amic fam, set, calor, e fred, pobretat, nuedat, malaltia, tribulació; e fóra finit si no hagués membrança de son amat, qui el sanà ab esperança, remembrament, e ab lo renunciament d’aquest món, e ab lo menyspreament del blasme de la gent.

R. Llull, Llibre d’amic e amat