dimarts, 15 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLV)

345Havia l’amic a anar llongues carreres, e dures, e aspres; e era temps que anàs per aquelles e que portàs lo gran feix que amor fa portar a sos amadors. E per açò l’amic alleujà sa ànima dels pensaments e els plaers temporals, per ço que el cos pogués portar lo càrrec pus lleugerament. E l’ànima anà per aquelles carreres en companyia ab son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat