divendres, 4 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXIV)

334

Oïa l’amic paraules de son amat, en les quals lo veïa son enteniment, per ço cor la volentat havia plaer d’aquell oïment; e lo remembrament membrava les virtuts de son amat, e los seus prometiments.


R. Llull, Llibre d’amic e amat