dimarts, 1 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXI)

331L’amic, ab sa imaginació, pintava e formava les faiçons de son amat en les coses corporals, e ab son enteniment les polia en les coses esperituals, e ab volentat les adorava en totes creatures.


R. Llull, Llibre d’amic e amat