diumenge, 6 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXVI)

336


Malalt fo l’amic, e féu testament ab consell de son amat. Colpes e torts lleixà a penediment, penitència, e delits temporals lleixà a menyspreament; a sos ulls lleixà plors, e a son cor sospirs e amors; e a son enteniment lleixà les faiçons de son amat; e a son remembrament la passió que sostenc per sa amor son amat; e a son negoci lleixà l’endreçament dels infeels, qui innorantment van a perdiment.

R. Llull, Llibre d’amic e amat