dimecres, 30 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XIII)13

Encercava l’amic qui recontàs a son amat con ell per sa amor sostenia greus treballs e moria; e atrobà son amat qui lligia en un llibre on eren escrites totes les llangors que amor li donava per son amat, e tots los grats que n’havia.


R. Llull, Llibre d'amic e amat