divendres, 25 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (X)10

Digueren a l’amic:—¿Per què no respons a ton amat qui t’apella? —. Respòs: —Ja m’aventur a greus perills per ço que a ell pervenga, e ja li parle desirant ses honors.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat