dimarts, 22 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (VII)7

Demanà l’amat a l’amic:—¿Has membrança de nulla cosa de què t’haja guardonat, per ço cor me vols amar?—.Respòs:—Hoc, per ço cor enfre los treballs e els plaers que em dónes, no en faç diferència.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat