divendres, 18 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (V)5

Dix l’amic a l’amat:—Tu qui umples lo sol de resplandor, umple mon cor d’amor—. Respòs l’amat: —Sens compliment d’amor no foren tos ulls en plor, ni tu vengut en est lloc veer ton amador.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat