dilluns, 21 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (VI)6

Temptà l’amat  son amic si amava perfetament;  e demanà-li de què era la diferència qui és enfre presència e absència d’amat. Respòs l’amic:—De innorància e oblidament,  coneixença e remembrament.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat