dimecres, 23 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (VIII)
8


—Digues, amic— dix l’amat —,¿hauràs paciència si et doble tes llangors? —. —Hoc, ab què em dobles més amors.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat