dimecres, 26 de juny de 2013

Setembre

Dimarts, 3 de setembre, d'11 a 12.30 hores a l'aula 263 farem el control de recuperació els pendents de 1r de Batxillerat.
Més avall us enllacem els continguts de llengua que entren a l'examen al costat de les fitxes d'exercicis que hem fet per tal que pugueu practicar-hi novament. Tots els documents es poden trobar també enllaçats en les entrades anteriors d'aquest blog. Comproveu si teniu a casa totes aquestes fotocòpies repartides a classe al llarg del curs. En el seu defecte descarregueu-vos des d'ací aquells fulls que us facen falta. Estan allotjats en carpetes de DRIVE.

Pel que afecta a l'apartat de Literatura, als grups 21A i 21T us recomanem que llegiu un dels llibres optatius indicats a la barra lateral d'aquest blog i que elaboreu un treball de comentari, d'investigació o bé creatiu al voltant de la lectura escollida. Les propostes que us hem fet al llarg del curs en aquest blog us poden servir per a realitzar-lo.

Quant als grups 21B i 21C, el vostre examen contindrà, a més, quatre preguntes de literatura per triar-ne dues. Els continguts de Literatura es troben en la introducció del llibre Les veus del temps (I), que us enllacem ací en format PDF descarregable.

Per a tots, l'examen valdrà 10 punts. Si els alumnes del 21A-T presenteu un treball de lectura, aquest comptarà fins a 2 punts i l'examen, 8 punts (hi haurà menys preguntes a respondre).

1a avaluació: l'adequació
Teoria i pràctica de l'adequació textual (11 fitxes)

2a avaluació: la coherència
Fitxes de la coherència textual (+ variació diatòpica - 6 fitxes)
Practica amb la variació dialectal de la llengua

3a avaluació: la cohesió
Dossier de COHESIÓ: teoria i pràctica de la sintaxi coordinada i subordinada, dels mecanismes de cohesió lèxica i gramatical, dels signes de puntuació, de l'estil segmentat i cohesionat (activitats de condensació informativa), exercicis de pronoms (14 fitxes).

Llibre recomanat per a practicar i millorar l'expressió escrita:
Quadern de treball. Valencià. Batxillerat.
Editorial Castellnou.
Autores: Montserrat Ferrer i Teresa Canós
ISBN: 978-84-8345-482-4