dimarts, 4 de juny de 2013

Construïm el nostre portfoli

Ho hem fet al llarg del curs amb les entrades que heu redactat al blog d'aula, unes trenta, amunt o avall. Si recordeu, els escrits setmanals havien de reflectir el següent:
  • Síntesi personal dels aprenentatges, activitats, continguts més importants de la setmana; 
  • Reflexió sobre alguna dificultat trobada en les activitats, busca d'ajuda entre els companys, solucions donades. 
  • Publicació dels treballs individuals o en grup en tots els formats en què s'hagen elaborat: text, presentació, àudio, vídeo, mapa conceptual, etc. Hi contindrà una breu reflexió del procés de realització, les dificultats i solucions donades i l'aprenentatge principal de l'activitat, ja siga en el pla del contingut o dels procediments de recerca i textualització. 
Amb més o menys desenrotllament i implicació, les vostres entrades han construït l'edifici dels continguts assimilats i aplicats així com la millora de les capacitats personals, demostrades per mitjà dels treballs creatius, els exàmens, els comentaris de text, les avaluacions amb rúbrica -qui les ha fetes-, la participació a classe i els escrits setmanals convertits en diari "de vida" de l'assignatura. No dubteu que amb tot açò i més activitats heu aprés, de diferent manera, a "fer coses" amb el valencià i a incrementar les capacitats lingüístiques, literàries i tecnològiques des de l'inici. Potser no ho noteu ara perquè penseu que una assignatura significa només aprendre'n els continguts, continguts d'un llibre de text o explicats pel professor. Però, i si servira també per a crear la motivació i l'interés de saber més; per a aplicar de manera pràctica, reflexiva i creativa allò que cadascú està disposat a aprendre; per a complir millor els objectius d'aprenentatge marcats pel currículum?

El portfoli final que us proposem de redactar al wiki Fem 1r de Bat com a activitat de cloenda, pretén promoure l'autoconeixement, la reflexió i la valoració del que heu treballat i heu aprés cadascú de vosaltres. No és un simple magatzem d'informació. Amb aquest portfoli Top 10 volem que l'acte d'aprendre mostre l'activitat conjunta de professor i alumne i el vostre grau de compromís relatant les virtuts i els defectes del sistema que hem seguit i la manera com s'ha aprofitat. Aquest any hem incorporat i emprat nous recursos didàctics i tecnològics per a afavorir competències transversals i específiques de l'assignatura. I sense llibre de text. És clar que hem de millorar certs aspectes i enfocaments. A més de la faena individual desplegada per tots, volem conéixer la vostra opinió del curs. I proposem una pregunta als més atrevits: S'aprén igual amb un llibre de text com a suport?