divendres, 26 d’octubre de 2012

Rúbriques per a valorar activitats & Comencen les exposicions

Aquestes dues setmanes heu conegut una ferramenta nova per a orientar algunes activitats orals o escrites que també té la missió principal de valorar processos i resultats d'aprenentatges concrets: la rúbrica o matriu d'avaluació. La primera fou adjuntada al treball de comentari escrit que vau realitzar a classe en una sessió o poc més. A més de l'esquema del comentari aconsellat, que podíeu seguir o recrear al vostre aire però amb una estructura clara, hi havia al darrere una matriu amb uns ítems que orientarien la qualificació del professor, i que l'estudiant coneixia per a cenyir la tasca a determinats objectius.
Doncs bé, la següent rúbrica que fareu servir serà la d'elaboració i exposició del treball de Literatura que redacteu per equips. Ja s'ha distribuït en classe avui o es farà dilluns pròxim. Conté cinc criteris bàsics escalats en tres graus de consecució. Què es tindrà en compte en l'activitat oral? 
  1. La correcció lèxica i gramatical (20%)
  2. Pronunciació i volum de veu (20%)
  3. La memorització del treball i l'amenitat com es presenta (20%)
  4. L'ordenació i claredat del contingut exposat (20%)
  5. L'èmfasi que es fa en la informació elemental que s'aporta per a ajudar a la memorització (20%)
La graduació de cada ítem recorre tres trams per a mostrar clarament com resultaria una exposició dolenta, una d'acceptable i una de bona. Seria interessant que assajàreu a casa una mica la manera com explicareu als companys de classe el vostre treball. Recordeu que, en la comunicació oral, val més ser sintètics i interessar amb poques idees elementals ben seleccionades, que no "ficar un rotllo" amb dades, dates i biografies, la informació de les quals no guarden massa relació amb el marc del treball: conéixer la importància dels autors proposats, les característiques dels poemes o la transcendència d'alguns esdeveniments històrics que foren determinants per a la societat i la Literatura de l'època i posterior si ve al cas.

Un consell per als qui fareu servir presentacions power point: porteu la presentació abaixada en format PDF en un pen-driver per a usar-la a classe. Els nostres ordinadors amb el programa Lliurex i el navegador Firefox no permeten veure les presentacions de Google Drive fins que no descarreguem el Chromium. Estem convençuts que fareu un bon treball i que tots n'aprendrem un muntó.

- - - - -
ANNEX:
-Dos exemples de rúbriques semblants a les nostres