dilluns, 19 de novembre de 2012

Temes de Literatura i "Adequació"


Esteu a punt d'acabar les exposicions dels temes de Literatura a classe. Confiem que l'experiència haja sigut positiva ja que us ha donat l'oportunitat d'observar i millorar les aptituds d'expressió oral que preteníem que desplegàreu. Amb el vostre material escrit hem creat aquest Pdf d'apunts -PROVISIONAL- que replega una selecció dels temes que heu investigat i redactat. Per causes alienes a la nostra voluntat -falten tres grups per exposar encara-, no hem pogut incloure de moment els tres darrers autors a estudiar (Roig, Corella i Gassull amb l'escola satírica), cosa que resoldrem ben aviat en un segon Pdf. A partir d'ara disposem de quinze dies per a llegir-los i estudiar-los ja que el control d'avaluació, als primers dies de desembre, contindrà algunes preguntes extretes d'aquest temari. Imaginem que si heu estat atents a les conferències dels companys i, a més, heu pres anotacions dels autors de què heu parlat i dels poemes que heu comentat, els continguts per assimilar es faran més senzills de "pair". Ací queda el document perquè l'abaixeu des d'Scribd:

D'altra banda, tot i que ja han començat alguns grups a abordar-la, tractarem a partir d'ara la propietat textual de l'adequació pragmàtica. Hi ha un grapat de fulls teòrics i d'exercicis que els professors us fotocopiaran per a començar a estudiar-la i a reconéixer-ne les característiques en els textos escrits (i orals). Tanmateix, volem compartir en el blog aquests fulls per si un professor us proposa de descarregar algun d'aquests documents i d'imprimir-lo a casa. També és bo tenir-los arxivats ací per si els perdeu. En qualsevol moment estan a la vostra disposició. Els textos inicials que es faran servir són aquests, per ordre cronològic d'estudi a classe:
  1. Planificar, textualitzar i revisar un text acadèmic. (document de 2 fulls)
  2. Les propietats del text: l'adequació. (4 fulls)
  3. Les veus del discurs: polifonia i intertextualitat. (1 full)
  4. La dixi: persona, espai, temps i text. (1 full)
  5. La modalització. (1 full)
  6. La impersonalitat. (1 full)
  7. Fulls d'exercicis: (1), (2)(3) i (4)
Per acabar, demà penjarem el document referit als tres autors i l'escola satírica, els quals ens falten d'afegir a l'antologia de treballs més amunt publicada. De tota manera, el document definitiu quedarà destacat en primer pla.
- - - - -
P.S. En l'entrada de damunt s'ha publicat ja el Pdf amb el temari complet de poesia. Conté 72 fulls.